Hậu Giang - Ngày hội Văn Hóa, Thể Thao, Du lịch đồng bào Khmer