– Địa chỉ : 161/33/1 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp. HCM, Việt Nam
– Điện thoại: +84-866605278
– Email:phucthinh@phucthinh.net
– Website: phucthinh.net