– Địa chỉ : 421 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp. HCM, Việt Nam
– Điện thoại: +84-908636991 – +84-903831991
– Email:phucthinh.atas@gmail.com.net
– Website: phucthinh.net